Kerkelijke feest- of herdenkingsdagen.

Als protestantse kerken hebben we een aantal dagen van herdenken, die we ook wel samen het “kerkelijke jaar” noemen.

Het begint op 25 en 26 december met Kerst. Dit is dus altijd op dezelfde data.  We herdenken dan de geboorte van de Heere Jezus. Deze feestdag is officieel door Constantijn de Grote ingesteld in de vierde eeuw.

De volgende dag van herdenken is Goede Vrijdag. De naam zegt het al. Het is op een vrijdag en wel de vrijdag voor Pasen. We denken dan aan de kruisdood van de Heere Jezus.

Daarop volgt dan Pasen. De eerste en tweede paasdag zijn altijd een zondag en een maandag. We denken dan aan de opstanding van de Heere Jezus uit het graf. De datum van de eerste paasdag is de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente op 21 maart.
 
Hemelvaart is de herdenkingsdag van Jezus’ hemelvaart. Deze dag is veertig dagen na Pasen en daarom op een donderdag.

Tien dagen daarna hebben we Pinksteren.  Eerste en tweede pinksterdag dus op zondag en maandag. Dit is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Verdere verklaringen van deze feestdagen en gedenkdagen zijn te vinden via deze woorden:

Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Biddag, Dankdag, Oud- en nieuwjaar.