Biddag


Wat is biddag? Biddag is een dag om op de samenkomst te bidden. Op deze biddag wordt dan een zegen gevraagd voor het komende jaarseizoen. De biddag is al ontstaan in de tijd van de Middeleeuwen. Ook toen zijn er oorlogen, honger en rampen geweest. De mensen hebben in die moeilijke tijden gebeden. De gebeden worden gedaan tot God, de Schepper van hemel en aarde. De mensen smeken om Zijn zegen. De zegen van de Heere is noodzakelijk voor het hele leven. Dat geldt voor ieder van ons, thuis, op school, op het werk, op het land, op kantoor en bedrijf. Zonder Zijn zegen kunnen wij onze werkzaamheden niet doen.

Een tekst uit de Bijbel die leert om afhankelijk te zijn is bijvoorbeeld 1 Korinthe 3 vers 6 en 7: “Ik (Paulus) heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft de wasdom gegeven.” Alles voor het komende seizoen komt, onverdiend, uit genade, uit de handen van de Schepper.