Dankdag:

Wat is dankdag? Dankdag is een dag om met elkaar op de samenkomst de Heere, Schepper van hemel en aarde, te danken voor het voorbijgegane seizoen. De dankdag wordt ook wel genoemd de dankdag voor gewas en arbeid.

We hebben immers eten, drinken en kleding gekregen van de Heere. Daarnaast is de oogst van het land gehaald. En we konden ons werk, thuis, op school, op kantoor en in de fabriek doen. Op de dankdag gaat de Bijbel op de samenkomst open en horen we hoe wij de dankdag werkelijk moeten herdenken. De tekst uit de Bijbel die aansluit bij dankdag is bijvoorbeeld: 1 Korinthe 4 : 7: “En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?”