Goede vrijdag:

Hebt u wel eens van Goede Vrijdag gehoord?
Weet u ook waar we dan aan denken?
Goede Vrijdag is een van de christelijke feestdagen. Op deze dag wordt de kern van het christelijk geloof herdacht: de kruisiging van Jezus Christus. We herdenken dus een sterfdag. Misschien vraagt u zich wel af of de naam Goede Vrijdag dan wel juist is. Zou de naam Zwarte Vrijdag dan niet beter zijn? Je herdenkt toch dat Iemand werd gedood?
We schreven hiervoor of de naam Goede Vrijdag wel juist was.
Door het sterven aan het kruis op Golgotha, een heuvel even buiten de stad Jeruzalem, verdiende Jezus Christus voor Zijn volk het eeuwige leven. Omdat dat lijden en sterven op vrijdag gebeurde was het voor Zijn kinderen toch een Goede Vrijdag. Ook een dag van goede boodschap.

En toch is de naam wel goed. Hierna leggen we dat uit.
Met Goede Vrijdag wordt duidelijk waarom de zoon van God mens werd. In de bijbel zegt God dat Hij onze Schepper is. Eens schiep Hij de mens om te leven tot Gods eer en ten dienste van zijn medemens. Door gehoorzaam te zijn zou hij eeuwig leven met God en zalig geluk ontvangen. Maar hij koos, mede door ingeving van de duivel, voor zichzelf en wilde zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Hij wilde als God zijn! Erger dan alle ellende die door die ongehoorzaamheid in de wereld kwam is het feit dat wij allemaal schuldig staan tegenover God. Hij moet onze zonden rechtvaardig straffen met de dood.

En niet alleen een lichamelijke dood maar ook een eeuwige dood.
De eerste mensen, Adam en Eva, werden uit het paradijs weggejaagd, omdat ze tegen God gezondigd hadden. Ze kregen dan ook als straf te horen dat ze moesten sterven. Maar tegelijkertijd deed God hen ook een belofte. Er zou verlossing mogelijk zijn van de eeuwige dood. Die belofte noemen we de Moederbelofte. Die staat in de Bijbel in Genesis 3 vers 15. Lees hem daar maar eens. Uit hun nakomelingen zou de Verlosser geboren worden.

Het is onmogelijk dat wij zelf onze schuld betalen om zo de verhouding met God te herstellen. Maar God zelf zorgde voor die mogelijkheid en gaf daarvoor Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij droeg de toorn van God over de zonde. Maar daarvoor moest Hij wel lijden en sterven aan het kruis. En dat deed Hij vrijwillig. Hij nam de zonden van al Zijn kinderen op zich. En daardoor werden ze weer met God verzoend. Door het bloed van Jezus Christus kregen ze toch recht op het eeuwige leven. Dus niet omdat ze dat zelf verdiend hadden maar alleen uit genade.
Meer weten, lees dan hier de folder en video via de QR-code.

Goede Vrijdag

 Of lees in de bijbel  eens na wat staat in Jesaja 53 vers 2 tot en met 5.