De Hemelvaart van de Heere Jezus

Op Hemelvaartsdag wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn vader in de hemel, veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood.
De Heere Jezus gaat terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader. Daarmee wordt uitgedrukt dat Christus de wereld regeert. Christus is dus op de mens en de wereld betrokken, vanuit de hemel naar de aarde.

Maar hemelvaartsdag is nog meer: Christus is ook de hogepriester die de zaak van de mensen bij God bepleit. Jezus' hemelvaart maakt de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest, wat herdacht wordt op Pinksteren. Bovendien zal de Heere Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.
Meer weten over de Hemelvaart van de Heere Jezus, lees dan onderstaande folder of bekijk de video: 

Hemelvaart Pinksteren