Kerst

Feest:

Voor veel mensen is Kerst een feest van gezelligheid, van elkaar ontmoeten, geschenken geven, lekker eten enz. Dat alles wordt feestelijk versierd met veel lichtjes op allerlei manieren.
Kerst is echter het herdenken van de komst van de Heere Jezus naar deze aarde als het grote Licht. In de Bijbel wordt dit allemaal uitvoerig beschreven. In het Oude Testament is de komst van de Heere Jezus al voorspeld door de profeten. In het Nieuwe Testament kunnen we over de geboorte van de Heere Jezus op diverse plaatsen uitgebreid lezen.

Lucas 2:
Het bekendste gedeelte is misschien wel te vinden in Lucas 2. Hier lezen we dat Maria en Jozef naar Bethlehem reizen op bevel van de Romeinse keizer. In Bethlehem wordt de Heere Jezus geboren, in een eenvoudige beestenstal. De geboorte van de Zaligmaker is aan de andere kant ook een heel groot heilsfeit. God de Vader in de hemel gebruikt voor de aankondiging van de geboorte van Zijn Zoon engelen, hemelboden. Zo is er een engel geweest die tegen Maria heeft gezegd dat ze de moeder van de Heere Jezus zal worden. Ook tegen Jozef wordt gezegd dat het meisje met wie hij is verloofd, een Kind zal krijgen. God zorgt ervoor dat Jozef dat mag echt mag geloven.

Herders – engelen:
Toen de Heere Jezus geboren werd, waren er ’s nachts herders in het veld rond Bethlehem. In diezelfde nacht komt een engel uit de hemel vertellen dat de Heere Jezus is geboren. Nadat de boodschap van de geboorte is verteld verschijnt er ineens een grote menigte  engelen die het lied “Ere zij God” zingen.  De lucht wordt verlicht door de engelen nu het grote Licht geboren is. God zendt Zijn Zoon om zondaren zalig te maken.

Meer weten over kerstfeest, lees in de Bijbel, klik op de afbeeldingen of bekijk hieronder de video