Oudejaarsavond

Aan het eind van het jaar staan we stil bij het eind van het leven. Wat is oudejaarsavond? Op deze avond wordt een samenkomst gehouden. Op deze avond wordt dan een terugblik gegeven van het voorbij gegeganen kalenderjaar. In deze samenkomst worden naast een meditatie uit de Bijbel ook mensen herdacht die overleden zijn.
Op deze avond wordt vaak Psalm 90 uit de Bijbel gelezen. De schrijver van Psalm 90 is Mozes. De psalm gaat over de nabijheid van God in alle tijden. Het leven van de mens op aarde is eindig, maar de Heere is altijd en overal aanwezig.

 

Nieuwjaarsdag


Op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, de nieuwjaarsdag, 1 januari, komen we bij elkaar in de samenkomst. Veel mensen wensen elkaar op deze dag alle goeds toe in het nieuwe jaar.
In de samenkomst wordt de Heere gebeden om Zijn zegen voor het nieuwe jaar. In de Bijbel staat bij voorbeeld de tekst Deuteronomium 33:27. “De eeuwige God zij u een Woning, en van onder eeuwige armen.” Zonder Zijn hulp kunnen we in het komende jaar niets doen.