Pasen:

Waar denkt u aan als u het woord Pasen hoort of leest? Aan een lekker lang weekend vrij? En aan paaseieren en een paashaas? Veel mensen denken bij Pasen aan het feest van het voorjaar. Het begin van nieuw leven na een donkere winter. De lente is in aantocht!
In werkelijkheid is Pasen één van de christelijke feestdagen. Pasen heeft ook inderdaad alles te maken met nieuw leven. Al eeuwen lang vieren christenen het Paasfeest als herdenking van de opstanding van Jezus Christus uit het graf. Twee dagen daarvoor was Hij gestorven aan het kruis en begraven. Zijn lijden en sterven was nodig om voor de schuld van Gods volk te betalen. Daar denken we aan op Goede Vrijdag.

En bij Pasen denken we er aan dat Jezus de dood heeft overwonnen. Hij is opgestaan uit het graf en heel veel mensen hebben Hem daarna gezien. En omdat Hij de dood heeft overwonnen kan Hij mensen het leven geven. Dit is een nieuw leven in harmonie met en liefde voor God, onze Schepper.
Dit nieuwe leven is als een gift te verkrijgen. In de bijbel staat het in Romeinen 6 vers 23 zo omschreven: "Want de bezoldiging (het loon) van de zonde is de dood. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere".
Meer weten, lees dan de folder en bekijk de video via de QR-code.

Pasen
Of loop eens binnen bij de kringloowinkel "Bij de Tijd" aan de Hoofdstraat 88 in Emmen.