Kringloopwinkel en Inloophuis "Bij de Tijd" is afhankelijk van Giften en donaties.

Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, die hun tijd en inzet gratis geven. Steun dit mooie en noodzakelijke werk in Emmen.

En laat uw financiële steun zo een middel zijn om Gods Woord en de boodschap van bekering te brengen onder kinderen, jongeren en ouderen met welke achtergrond dan ook. We zeggen u namens de vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank! De Heere zegene ook uw inbreng.

Maak uw giften/donaties over op NL75 RABO 0104 4047 52 t.n.v. Evangelisatie Emmen.

* Onze evangelisatiepost heeft de ANBI-status, zodat giften binnen de fiscale regels aftrekbaar zijn voor de belasting.